Min sidste vilje og brochurer

Min sidste vilje og brochurer

Min Sidste ViljeFor ikke at sætte dine efterladte i tvivl kan du printe pjecen “Min sidste vilje” ud.

Print “Min sidste vilje” her

Når dokumentet er udfyldt er det altid en god ide at give ens nærmeste pårørende en kopi, samt orientere om hvor originalen opbevares. Det bør være på et let tilgængeligt sted således at dokumentet umiddelbart altid kan findes frem. Det er altid en god idé, at “Min sidste vilje” også sendes til vores bedemandsforretning. Dermed opbevares dokumentet hos os, og oplysningerne kan ikke gå tabt.

Send eventuelt dokumentet på mail til dinbedemand@gmail.com eller med post til én af vores forretningsadresser.

Se vores adresser her

Du kan også udfylde “Min sidste vilje” online, hvorefter du kan printe og sende den til os.

Udfyld “Min sidste vilje” online her

“Min sidste vilje” skal altså ikke opbevares i en bankboks eller lignende, men derimod f.eks. i en skuffe i hjemmet. Såfremt du ønsker pjecen tilsendt med posten eller du har behov for hjælp til udfyldelsen, er du altid velkommen til at kontakte os evt. via e-mail:

dinbedemand@gmail.com

Eller på telefon:

Køge afdeling: 56 65 13 14

Stevns afdeling: 56 50 29 26

Faxe afdeling: 56 71 33 37

Næstved afdeling: 55 70 26 90

Vordingborg afdeling: 20 10 34 35

Slagelse afdeling: 20 10 34 35

Når nogen dør

Når Nogen DørDenne brochure er skrevet som en hjælp til pårørende og er et supplement til vejledningen fra os som bedemænd.

Her kan du i en stille stund læse om mange praktiske forhold ved:

  • Dødsfaldet
  • Begravelsen
  • Sorg om omsorg
  • Økonomi
  • Arv og skifteretsforhold

Brochuren kan også være en hjælp for dem, der ønsker at forberede sig bedst muligt, inden livet slutter.

Læs “Når nogen dør” online her

Vi udleverer gratis “Når nogen dør” eller sender den med posten.

Børnebogen

Børnebog“Hvor går man hen, når man går bort?” er et spørgsmål, vi stiller os selv, når vi mister en af vore kære. Det er svært at sætte ord på de følelser, der griber os, når vi stilles overfor den naturlige og uundgåelige del af livet, som er døden. Det er svært at forstå og sætte ord på vores egne følelser.

Vi voksne har vanskeligt ved at give svar på de forestillinger, tanker og spørgsmål, der dannes i barnets sind. Og sådan må det vel være, når man skal forklare noget, man måske ikke selv helt forstår. Denne bog kan ved fælles læsning eller oplæsning give stof til samtale mellem børn og voksne, om det at miste en af sine kære.

Fortællingen tager udgangspunkt i barnets oplevelser, tanker og spørgsmål, og den giver svar på en del af de praktiske ting, der foregår i forbindelse med afdødes begravelse eller bisættelse.

Bogen er et godt udgangspunkt til samtale med barnet, hvor der vil være lejlighed til at svare på barnets spørgsmål på det niveau, som barnet er, således at barnet ikke selv finder på nogle uhensigtsmæssige svar.

Begravelsesopsparingen “Elysium”

ElysiumVi kan tilbyde opsparingsordningen “Elysium”, som gør det muligt for det enkelte menneske selv at drage omsorg for udgifterne til egen begravelse/bisættelse.

Med opsparingsordningen som er godkendt af SKAT (tidligere Told og skattestyrelse), kan man tilrettelægge sin egen begravelse/bisættelse, uden at skulle belaste sine efterladte med udgifter dertil. Opsparingen sker på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af ydelser, som f.eks. hjemmehjælp, varmetilskud og andre offentlige ydelser.

Følgende forhold gør sig gældende

Elysium Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse. Foreningen drives uden kommercielle interesser.

Vi er tilsluttet Elysium Begravelsesopsparing og er medlem af Brancheforeningen Danske Bedemænd som administrerer ordningen. En blanket udfyldes med ganske få oplysninger og vi er naturligvis gerne behjælpelig såfremt det ønskes. Når indmeldelsesblanketten er udfyldt afleveres den til os og vi sørger for alt øvrigt.

Tilmeldingsblanketten rekvireres hos os. Medlemskabet er registreret, når 1. indskud har fundet sted. Det skal være på min. 500 kr. Efterfølgende indskud skal være på min. 300 kr. I alt kan der højst indskydes 35.000 kr. Efter 1. indskud tilsendes medlemsbevis.

For yderligere oplysninger kontakt os venligst gerne på e-mail:

dinbedemand@gmail.com

Eller på telefon:

Køge afdeling: 56 65 13 14

Stevns afdeling: 56 50 29 26

Faxe afdeling: 56 71 33 37

Næstved afdeling: 55 70 26 90

Vordingborg afdeling: 20 10 34 35

Slagelse afdeling: 20 10 34 35