Bedemandens opgaver

Bedemandens opgaver

Ring trygt til os. Vi er organiserede og eksaminerede bedemænd med garantiordning, som sikrer dig fagligt korrekt udført arbejde.

Vores fornemste opgave er at støtte og vejlede dig i de mange spørgsmål, som melder sig i den svære tid.

Vi afdækker hvilke ønsker og muligheder der er og hjælper efterfølgende med alle praktiske forhold. Som eksempel på vores opgaver kan nævnes:

 • Hente dødsattest på sygehuset, plejehjem, politi.
 • Evt. fremskaffe øvrige attester og udfylde dødsanmeldelse (Anmodning om begravelse/ligbrænding).
 • Formidle kontakt mellem pårørende og præst.
 • Aftale tid og sted for handlingen.
 • Kontakt til kirkegård, graver, kirketjener, stenhugger mv.
 • Ansøge Udbetaling Danmark om begravelseshjælp, samt evt. sygeforsikringen “Danmark”.
 • Levering af kiste og evt. urne, tøj mv.
 • Foretage kisteilægning og evt. iklæde afdøde tøj.
 • Evt. planlægge og forestå fremvisning af afdøde fra kapel.
 • Efter ønske medvirke ved udsyngning.
 • Kørsel med afdøde til og fra kirke.
 • Evt. bestilling af solist.
 • Evt. bestille trykning af salmeblade.
 • Koordinere bestilling af kistepynt, kranse, blomster og kirkepynt mv.
 • Hjælp til udformning og indrykning af dødsannonce.
 • Transportere urnen til kirkegården.
 • Hjælp til arrangering af evt. mindehøjtidelighed.

Det er meget forskelligt hvad den enkelte pårørende selv ønsker at ordne. Vores erfaring er at det er vigtigt at pårørende har mulighed for at sørge over tabet og at de praktiske gøremål ikke må fylde alle døgnets timer.

Tiden fra dødsfaldet og indtil handlingen er tid til eftertænksomhed og denne tid skal bruges på bedste måde for den enkelte.

Vi hjælper naturligvis med alt, hvad der er behov for og udfylder alle nødvendige dokumenter og registreringer såvel digitalt som på papir.