Begravelse og bisættelse

Begravelse og bisættelse

Hvad skal der tages stilling til efter dødsfaldet:

Der er mange nyttige overvejelser og mange ting, der skal tages stilling til ved bisættelse eller begravelse. Erfaringer viser, at det har værdi for pårørende, når de efter begravelsen kan sige:

“Der er ikke noget, vi kunne tænke os anderledes. Det var i tråd med både vores og afdødes ønsker, så vi har fået et smukt minde at leve videre med”.

De følgende spørgsmål er eksempler på vigtige overvejelser, inden endelig stillingtagen. Det er vigtigt at give sig tid og ro til, at træffe disse beslutninger. Der er ikke meget som haster. Dog skal dødsfaldet anmeldes senest efter to hverdage.

 • Har afdøde nedskrevet eller fortalt om særlige ønsker?
 • Er der venner eller familie, som ønsker at se afdøde – og tage afsked?
 • Skal afdøde have sit eget tøj på? Nattøj, festtøj, hverdagstøj eller arbejdstøj?
 • Skal afdøde benytte sit eget sengetøj? Pudebetræk, dynebetræk og evt. lagen?
 • Skal afdøde have personlige ting med i kisten eller tegninger, fotos, afskedsbreve?
 • Skal afdøde bisættes/kremeres (brændes) eller begraves (jordfæstes)?
 • Hvor/hvornår er der ønske om handlingen? Kirke, kapel, eget hjem, sygehuskapellet eller ude ved graven?
 • Hvordan skal handlingen foregå? Hvilke salmer skal synges? Skal der være solist – musik eller sang – havde afdøde nogle ynglingssange?
 • Valg af kiste – urne?
 • Hvordan skal kisten udsmykkes – blomster – tegninger – andet?
 • Skal der være udsmykning i kirken?
 • Skal dødsfaldet annonceres i avisen? Før eller efter højtidelighed?
 • Valg af gravsted – få grundig information på den pågældende kirkegård.
 • Skal der være mindesammenkomst?
 • Hvem skal bære kisten?
 • Hvem skal takke følget og hvor?

Begravelsesloven foreskriver, at bisættelsen/begravelsen skal finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet incl. dødsdagen.

Der kan søges om udsættelse hos embedslægen, hvis særlige forhold taler for dette. Det kan f.eks. være hvis pårørende er bortrejst og ikke kan komme hjem til handlingen.

Vi hjælper naturligvis med at søge om dette.

Nedenfor er forklaret betydningen af nogle ord som vi ofte anvender:

Handling

En ceremoni, som foregår i kirke, kapel eller eget hjem eller ude ved graven. Når en præst medvirker skal forløbet aftales i samarbejde med præsten. Pårørende kan som udgangspunkt selv bestemme handlingens forløb, såfremt en præst ikke skal medvirke.

Begravelse

Er en handling med efterfølgende nedsættelse af kisten i et gravsted. Jordpåkastelse sker ved graven. Ordet jordfæstelse bruges også for begravelse.

Bisættelse

Er en handling med efterfølgende kremering (brænding på et krematorium). Efter ca. 8 dage, nogle gange blot få dage, kan urnen udleveres og nedsættes i gravstedet. Jordpåkastelse finder sted i kirken, inden kisten føres til krematoriet.