Begravelseshjælp

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp er et økonomisk tilskud fra Udbetaling Danmark, som vi kan hjælpe dig med at ansøge om. Der betales ikke skat af begravelseshjælpen. Begravelseshjælpen beregnes som beskrevet i det følgende.

Hvor stor er hjælpen?

Var afdøde over 18 år, beregnes hjælpen udfra størrelsen af afdødes og evt. efterlevendes ægtefælles formue. Begravelseshjælpen kan være op til 11.800 kr.

Var afdøde født før 1. april 1957 er begravelseshjælpen mindst 1.050 kr, uanset formuens størrelse.

Hvilke formuegrænser er der?

Begravelseshjælpen nedsættes gradvist, hvis følgende formuegrænser bliver overskredet:

  • Var afdøde ugift og uden børn, er formuegrænsen 19.750 kr. (2022). Hjælpen bortfalder helt ved en formue på 31.550 kr. (2022).
  • Var afdøde gift eller efterlader sig børn under 18 år er formuegrænsen 39.450 kr. (2022) og hjælpen bortfalder helt ved en formue på 51.200 kr (2022).
  • Var afdøde under 18 år udbetales 9.850 kr. uanset barnets og forældrenes formueforhold.