Askespredning over åbent hav

Vejledning i askespredning

Den bestemmelse, som vedrører spredning af aske over åbent hav, findes i begravelseslovens § 3, stk. 3. Den lyder:

“Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket dette. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres.”

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt.

Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet. Den skal efter spredningen tages med i land og destrueres.

Praktiske oplysninger og forslag til udførelse af askespredningen:

  • Vælg en dag, hvor vejret er godt. Der må ikke være for meget vind eller for store bølger. Vær indstillet på at ændre dagen, såfremt forholdene ikke er gode.
  • Alt efter urnevalg kan urnelåget under tiden binde. Medbring gerne en skruetrækker i passende størrelse, som med fordel kan anvendes til at lirke låget løst. I urnen kan være en brændingssten, som har fulgt afdøde gennem brændingsprocessen. Denne sten kan frembringe en lyd (blop), hvis den falder i vandet.
  • Sejl minimum 200 meter fra land. Strø asken stille og roligt ud af urnen ned langs siden af båden (gerne i vandoverfladen for at undgå støv i luften). Når urnen er tom, skylles den og tages med i land.
  • Urnen destrueres og kan afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Vi hjælper naturligvis med alt vedr. askespredning, såfremt det ønskes.