Dødsfald og sorg

Dødsfald og sorg

Det er af stor vigtighed, at du vælger en bedemand, som har personlig og faglig viden, indsigt og erfaring til at støtte og hjælpe dig i de mange og svære valg. Mødet med døden er for mange et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet og vi kan acceptere tanken, når den er på afstand.

Når vi står ansigt til ansigt med døden, kan vi opleve følelsesmæssigt kaos og kan reagere meget forskelligt. Det kan være følelse af usikkerhed, angst, vrede, lettelse, skam, skyld eller uvirkelighed. De forskellige følelser kan være lige rigtige og normale. For det er svært at miste et menneske, som har betydet meget for os.

Den sorg som vi bærer skal bearbejdes. Den vil altid være der, men vi skal lære at leve videre med den. Der er ingen nemme veje gennem sorgen. Forløbet kan være meget individuelt.

For nogen hjælper det at græde for andre hjælper latter selv i den svære tid. Behov for at tale med andre personer om det hændte og fortælle forløbet igen og igen er også lindrende hos mange. Andre skal have lidt tid for sig selv, før at man igen er klar til at møde omverdenen.

Generelt er det vigtigt at udnytte sit netværk og have nogen at dele sorgen med. Det man har brug for er ofte en slags førstehjælp i form af nærvær og omsorg.

Det er vigtig at græde fordi gråden virker afspændende på kroppen og er med til at fjerne angsten.

Har man svært ved at bede om hjælp, kan det være en god idé at henvende sig til egen læge, for derigennem at få råd og vejledning.