Priseksempler

Priseksempler

Her er vist priseksempler på bisættelser og begravelser, som naturligvis kan variere alt efter ønsker og behov.

I priseksemplerne fremgår både den almindelige pris samt prisen såfremt, man er medlem af Ældre Sagen. 

Alle priser i eksemplerne er i kr. inkl. moms. Herudover kommer der evt. udgifter til: Blomster, kremering, kirke/kapel, mindesammenkomst, gravsted, stenhuggerarbejde mv. Vi er naturligvis gerne behjælpelig med at formidle disse oplysninger.

Eksempel 1. Bisættelse

Eksempel på forudsætninger:

Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 1 mand. Ingen handling/højtidelighed ønskes. Antal kørte kilometer max 15.

Bedemandens ydelser:Pris
Hvid kremeringskiste (billigste), økologisk urne i plantefiber, honorar, iklædning og kisteilægningkr.  9366,-
1 kørsel i rustvogn (max 15 km)kr.  1550,-
I alt kr.10.916,-
I alt ved medlemskab af Ældre Sagenkr.10.450,-

Eksempel 2. Begravelse

Eksempel på forudsætninger:

Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Begravelse fra kirke/kirkegård. Antal kørte kilometer max 15.

Bedemandens ydelser:Pris
Hvid begravelseskiste (billigste), honorar, iklædning og kisteilægningkr.  9.366,-
1 medhjælperkr.    795,-
1 kørsel i rustvogn (max 15 km)kr. 1.550,-
I altkr. 11.711,-
I alt ved medlemskab af Ældre Sagenkr. 11.245,-

Eksempel 3. Bisættelse

Eksempel på forudsætninger:

Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 1 mand. Borgerlig bisættelse på hverdag fra kapel.  Bedemanden hjælper med planlægningen og afviklingen af handlingen.  1 rustvognskørsel (max 15 kilometer).

Bedemandens ydelser:Pris
Hvid bisættelseskiste (billigste), honorar, iklædning og kisteilægningkr.  9.366,-
1 medhjælper til borgerlig bisættelse med hjælp til taler mv.kr.  1.295,-
1 kørsel i rustvogn (max 15 km)kr.  1.550,-
I alt kr. 12.211,-
I alt ved medlemskab af Ældre Sagenkr. 11.745,-

Eksempel 4. Begravelse

Eksempel på forudsætninger:

Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Begravelse fra Kirke/kirkegård. 1. kørsel max 15 kilometer + 2. kørsel max 15 kilometer.

Bedemandens ydelser:Pris
Hvid begravelseskiste (billigste), honorar, iklædning og kisteilægningkr.  9.366,-
1 medhjælperkr.    795,-
2 kørsler i rustvogn (1 kørsel max 15 km + 1 kørsel max 15 km)kr.  3.100,-
I altkr. 13.261,-
I alt ved medlemskab af Ældre Sagenkr. 12.795,-

Eksempel 5. Bisættelse

Eksempel på forudsætninger:

Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Bisættelse fra kirke.  3 rustvognskørsler.  1. kørsel max 15 kilometer + 2. kørsel max 15 kilometer + 3. kørsel max 15 kilometer (3 i alt).

Bedemandens ydelser:Pris
Hvid kremeringskiste med bærehåndtag i trækr.  4.650,-
Polstring af kiste/kistesengkr.   495,-
Natururne fremstillet af plantefiberkr.   795,-
Honorarkr.  3.910,-
Kisteilægning 1. mandkr.   795,-
1 medhjælper til kisteilægning mv.kr.   795,-
1 kørsel i rustvogn til kapel (max 15 km)kr.  1.550,-
1 kørsel rustvogn til kirke (max 15 km)kr.  1.550,-
1 kørsel rustvogn til kremering (max 15 km)kr.  1.550,-
Levering/udbringning af urne (max 15 km)kr.   495,-
I altkr. 16.585,-
I alt ved medlemskab af Ældre Sagenkr. 15.545,-

Eksempel 6. Bisættelse

Eksempel på forudsætninger:

Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Bisættelse fra kirke/kapel.  2 rustvognskørsler.  1. kørsel max 15 kilometer + 2. kørsel max 15 kilometer (2 i alt).

Bedemandens ydelser:Pris
Hvid kremeringskiste med bærehåndtag i træ, guirlander på siden + kors i gavlenekr. 5.350,-
Polstring af kiste/kistesengkr.   495,-
Natururne fremstillet af plantefiberkr.   795,-
Honorarkr. 3.910,-
Kisteilægning 1. mandkr.   795,-
Kisteilægning 2. mand mv.kr.   795,-
1 kørsel i rustvogn til kirke/kapel (max 15 km)kr.  1.550,-
1 kørsel rustvogn til kremering (max 15 km)kr.  1.550,-
I altkr. 15.240,-
I alt ved medlemskab af Ældre Sagenkr. 14.130,-

Eksempel 7. Bisættelse

Eksempel på forudsætninger:

Samtale aften, søn -og helligdag uden tillæg. Afdøde afhentes aften (efter kl. 16:00), søn -og helligdag på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Bisættelse fra kirke/kapel hverdag.  3 rustvognskørsler.  1. kørsel max 15 kilometer + 2. kørsel max 15 kilometer + 3. kørsel max 15 km (3 i alt).

Bedemandens ydelser:Pris
Hvid kremeringskiste med bærehåndtag i trækr.  4.650,-
Polstring af kiste/kistesengkr.     495,-
Natururne fremstillet af plantefiberkr.     795,-
Honorar kr.   3.910,-
Kisteilægning 1. mand aften / weekendkr.   1.590,-
1 medhjælper til kisteilægning mv. aften / weekendkr.   1.590,-
1 kørsel i rustvogn til kapel (max 15 km)kr.   1.550,-
1 kørsel rustvogn til kirke (max 15 km)kr.   1.550,-
1. kørsel rustvogn til kremering (max 15 km)kr.   1.550,-
Levering/udbringning af urne (max 15 km)kr.    495,-
I altkr. 18.175,-
I alt ved medlemskab af Ældre Sagenkr. 17.135,-

Eksempel 8. Bisættelse

Eksempel på forudsætninger:

Samtale aften, søn -og helligdag uden tillæg. Afdøde afhentes aften (efter kl. 16:00), søn -og helligdag på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Bisættelse fra kirke/kapel i weekenden.  2 rustvognskørsler.  1. kørsel max 15 kilometer + 2. kørsel max 15 kilometer (2 i alt).

Bedemandens ydelser:Pris
Hvid kremeringskiste med bærehåndtag i trækr.  4.650,-
Polstring af kiste/kistesengkr.     495,-
Natururne fremstillet af plantefiberkr.     795,-
Honorarkr.   3.910,-
Kisteilægning 1. mand aften / weekendkr.   1.590,-
1 medhjælper til kisteilægning mv. aften / weekendkr.   1.590,-
1 kørsel i rustvogn til kapel / kirke (max 15 km)kr.   1.550,-
1 kørsel rustvognskørsel til kremering / kirke (max 15 km)kr.   1.550,-
Handling weekendkr.    990,-
Levering/udbringning af urne (max 15 km)kr.    495,-
I altkr. 17.615,-
I alt ved medlemskab af Ældre Sagenkr. 16.575,-