Priser

Priser

Prisen for en bisættelse/begravelse varierer alt efter behov.

Bisættelse/begravelse arrangeres fra kr. 7900,- og inkluderer:

Danskproduceret hvid kvalitetskiste, økologisk urne fremstillet af plantefiber (ved kremering), honorar, ilægning og iklædning. Vi hjælper med planlægning, anmeldelse af dødsfaldet, ansøgning om begravelseshjælp samt papirarbejdet før handlingen. Efter ønsker og behov sørger vi for kontakt og koordinering til præst, graver, kirketjener, kordegn, blomsterhandler, stenhugger, mv..

Herudover kommer der evt. udgifter til: Blomster, kremering, kirke/kapel, mindesammenkomst, gravsted og stenhuggerarbejde mv. Prisen er ekskl. kørsel og afhænger af kilometer og antal gange vi skal køre.

Der tages forbehold for yderligere udgifter for arbejde som medhjælp til ned og udbæring, samt evt. øvrigt tidsforbrug. Ring trygt og få konkret tilbud/overslag på netop dit behov. Vi har ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

Gravstedsudgifter

Udgiften til et gravsted varierer fra kirkegård til kirkegård.

Vi kan hjælpe dig med at få den korrekte pris eller du kan kontakte kirkegårdskontoret direkte. Er afdøde ikke medlem af Folkekirken må der påregnes ekstra omkostninger til kirkegården.

Kremeringsudgifter

Udgiften til kremering varierer fra krematorium til krematorium. Kremering på Fælleskrematoriet i Ringsted koster kr. 2999,- (2018).

Priser på kister og urner kan ses under fanebladet “Galleri“.