Elsebeth Mithiof, Exam. bedemand
Kim Mithiof, Exam. bedemand

Velkommen


Det er meget vigtigt at få sagt farvel på netop den måde, som afdøde har ønsket og pårørende ønsker sig. Vi sikrer at alt arrangeres i afdødes ånd og efter de efterladtes ønske.

 

Vi er begge erfarne og veluddannede bedemænd og vi vil gøre vores yderste for at

servicere Dem på den bedst tænkelige måde. Nedenfor er en kort præsentation af os selv

og vores familieforretning, hvoraf den ældste er grundlagt i år 1853. Vi tilrettelægger begravelser og bisættelser i alle kommuner og står naturligvis til disposition på følgende telefonnumre, som altid besvares:

 

    Køge Begravelsesforretning - Køge Bugt Begravelser: 56 65 13 14  

    Bedemand Køge: 56 65 13 14                    

 

    Stevns Begravelsesforretning & Ligkistemagasin: 56 50 29 26  

    Bedemand Store Heddinge: 56 50 29 26                      

 

    Næstved Bedemandsforretning: 55 70 26 90

    Bedemand Næstved: 55 70 26 90

 

    Faxe Begravelsesforretning: 56 71 33 37

    Bedemand Faxe: 56 71 33 37

 

    Mithiof Bedemandsforretning Vordingborg og omegn: 20 10 34 35

    Bedemand Vordingborg: 20 10 34 35

 

Alternativt via mail: dinbedemand@gmail.com

 

Vi kører meget, og træffes derfor bedst på adresserne, efter forudgående aftale.

Klik her for vores adresser

 

Jeg hedder Elsebeth Mithiof og er gift med Kim. Jeg er eksamineret bedemand og er uddannet gennem brancheorganisationen "Danske Bedemænd".

 

Jeg har i mere end 10 år arbejdet som bedemand. Jeg er i familie med en nu pensioneret bedemand, og har derigennem 

natuligivs få faget tæt ind på livet.

 

Jeg er oprindelig uddannet social- og sundhedsassistent og har igennem en årrække været ansat på flere sygehuse,

hvor jeg bl.a. har arbejdet med terminalpatienter (døende). Herudover har jeg 11 års ledererfaring fra servicebranchen.

 


Jeg hedder Kim Mithiof og er ligesom Elsebeth eksamineret bedemand uddannet gennem brancheorganisationen "Danske Bedemænd". Jeg har arbejdet som bedemand i en lang årrække og har tidligere været ansat i 14 år som teknisk leder i Falck. Dengang fungerede jeg som operativ leder på skadesteder ved brand og færdselsuheld, hvilket naturligvis har givet mig en vis menneskelig erfaring.

Vi er medlem af brancheorganisationen "Danske Bedemænd" som er Deres garanti for kvalificeret hjælp i den svære stund. Når vi har mistet, har det stor betydning at vi får sagt farvel på netop den måde, som falder i tråd med afdødes og egne ønsker og behov.

En smuk og værdig afsked er med til at sikre, at vi kan leve videre med ro i sjælen og kan bevare et smukt minde.

Igennem en uforpligtende samtale afdækkes ønsker, muligheder og behov for de efterladte. Samtalen kan foregå hos Dem eller hos os.

Såfremt det er muligt bedes De til samtalen medbringe følgende:

  • Afdødes sygesikringsbevis.
  • Afdødes dåbsattest/navneattest.
  • Evt. ægtefælles dåbsattest.
  • Evt. vielsesattes.
  • Evt. separations- eller skilmissepapirer.
  • Evt. tøj til iklædning af afdøde.
  • Såfremt der evt. rådes over et gravsted bedes gravfæstebrevet også medbragt..

Alternativt fremskaffer vi selv de nødvendige oplysninger.

Samtalen afsluttes med udlevering af et overslag med alle vores ydelser. Dermed sikres at alle ved hvad der er aftalt. De kan frit vælge os som bedemand. Kørselstak-
sterne gælder kun, når afdøde køres i rustvognen.

Aftaler træffes gerne i hjemmet eller på kontoret, også aften, søn- og helligdage
uden ekstra tillæg. Vi udleverer eller tilsen-
der gratis "Min sidste vilje", som er et testamente hvori det anføres hvorledes begravelsen/ bisættelsen ønskes foretaget.


 

Prisen for en bisættelse/begravelse varierer alt efter behov. 

Bisættelse/begravelse arrangeres fra kr. 6900,- og inkluderer: Danskproduceret hvid kvalitetskiste, økologisk urne fremstillet af plantefiber (ved kremering), honorar, ilægning og iklædning. Prisen er ekskl. kørsel.

Herudover kommer der evt. udgifter til: Blomster, kremering, kirke/kapel, gravsted og stenhuggerarbejde. Der tages forbehold for yderligere udgifter for arbejde som medhjælp til ned og udbæring, samt evt. øvrigt tidsforbrug. Ring trygt og få konkret tilbud/overslag på netop Deres behov.  Vi har ingen tillæg for aften, søn- og helligdage.

 

Hør også om "Elysium" begravelsesopsparing.

Lad trygt os hjælpe med begravelsen/bisættelsen.

Din lokale bedemand